• Thương hiệu mỹ phẩm The Inkey List này được thành lập bởi Colette LaxtonMark Curry vào năm 2018, đã nhanh chóng được ưa chuộng tại Anh, Mỹ , Canada và nhiều nucows trên thế giới. The Inkey List có khoảng 20 sản phẩm với mỗi sản phẩm chứa một chất active có khả năng giải quyết các vấn đề chăm sóc da với hiệu quả đã được chứng minh.
  • Chủ trương của The Inkey List là sẽ luôn chứa ít thành phần nhất có thể để giảm thiểu nguy cơ kích ứng, giúp cung cấp thành phần anh hùng active như Niacinamide hay Hyaluronic Acid.
  • Tất cả các sản phẩm của The Inkey List đều không thử nghiệm trên động vật và phù hợp với quy định của EU.
  • Bao bì của The Inkey List hiện có thể tái chế 91% và họ cam kết có thể tái chế 100% vào cuối năm 2020.